Waarom ThuiswerkLuwOnderwijs?

De basis van ons onderwijs is ThuiswerkLuwOnderwijs (TLO). Dit houdt in dat leerlingen zoveel mogelijk werk op school doen. Dit kan in de les, in speciale huiswerkmomenten (keuzewerkuren) en voor/ na schooltijd op ons leerplein 15/16.

In onze lessen zitten altijd de volgende elementen: nieuwe kennis opdoen, kennis integreren, toepassen van de nieuwe kennis en terugkoppeling. Deze elementen vormen de basis van ons onderwijsconcept.
Door ons 60 Minuten Rooster komen deze elementen nog beter tot hun recht.

De 7 redenen voor het TLO-systeem:

  • geen gedoe over huiswerk
  • zicht op de werkhouding van leerlingen
  • leerlingen ontwikkelen een zelfstandigere houding
  • bevorderen van eigen verantwoordelijkheid
  • het (verdere) ontwikkelen van vaardigheden (plannen, leren en keuzes maken)
  • een leerling kan altijd verder
  • betere voorbereiding op het mbo, havo-4 en de maatschappij

Naast de lessen kunnen leerlingen voor en na lestijd verder werken op het leerplein 15/16. Daar zijn docenten waar leerlingen gericht vragen aan kunnen stellen en hun werk af kunnen maken.

Ons onderwijs werkt!

Het Thuiswerk Luw Onderwijs (TLO) systeem, in combinatie met onze professionele docenten en persoonlijke aanpak werken!
Voor de tweede keer in drie jaar is het slagingspercentage 100% en de examengemiddeldes prima!