Twee sporen na de brugklas

Na het derde rapport in het eerste jaar worden alle leerlingen besproken in de laatste rapportvergadering. Daar wordt besloten door de teamleider, mentor en docenten naar welk niveau de leerling gaat. Hier wordt niet alleen gekeken naar de cijfers, maar ook naar waar de leerling zich het beste gaat voelen, kortom in welke klas hij het gelukkigst wordt.

Als de leerling over gaat naar 2 Vmbo-T, spreken de oud-mentor en de nieuwe mentor alle bijzonderheden door. Zo heeft de nieuwe mentor alle informatie die nodig is om de leerling de beste begeleiding te bieden.

Naast onze zorg voor de leerling en ons Thuiswerkluwe systeem heeft onze Mavo de volgende sterke punten:

• Je hebt de mogelijkheid om in een extra vak examen te doen, daardoor ben je breder geschoold!
Extra aandacht voor de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen).
Werkweek naar het buitenland in de 3e klas.
• Je kunt vervroegd eindexamen doen, dus minder (examen)stress in de 4e klas.
• Wij geven je gerichte examentraining.
• De mavo (vmbo-t) afdeling heeft een hoog slagingspercentage!
• De mavo (vmbo-t) afdeling haalt hoge examenresultaten.
• Een begeleide uitstroom naar de havo of naar het mbo.

Over onze Mavo:

2, 3 en 4 vmbo-t:
Leerlingen die in 2 vmbo-t worden geplaatst, werken verder in een thuiswerkluwe (TLO) omgeving naar hun diploma toe. De aansluiting vanuit de brugklas naar de tweede klas, wordt in de brugklas voorbereid. Zo werken we in de tweede klas verder aan de vaardigheden uit de brugklas en krijgen leerlingen nieuwe vakken zoals Duits en Natuur- en Scheikunde (NaSk).

In 3 vmbo-t wordt het jaar gestart met een reis naar de Ardennen. Zo wordt het voor-examenjaar gezamenlijk gestart met een hele leuke, intensieve maar vooral gezellige week. Verder starten we in de derde klas met de examens. De schoolexamens, handelingsdelen en praktische opdrachten worden verspreid over twee jaar.
Kansen bieden vinden wij belangrijk. Daarom geven wij leerlingen met een voorsprong in het vak Engels de mogelijkheid om vervroegd examen te doen.
Bij kansen bieden, hoort ook dat leerlingen kennis hebben wat ze kunnen en later willen doen. Aan het einde van het derde jaar moet er een vakkenkeuze gemaakt worden, onder begeleiding van onze decaan.

In 4 vmbo-t wordt er naar het eindexamen toe gewerkt. Dit wordt gedaan in de verschillende vaklessen, maar ook in onze speciale voorbereidingsweken. In deze week wordt er persoonlijk toegewerkt naar de examens en worden er vaardigheden aangeleerd voor het maken van zo'n (eind)examen.

Resultaten 4 vmbo-t

De afgelopen jaren hebben we steeds een hoog slagingspercentage.

De afgelopen jaren 5 jaren hebben wij zelfs 2 keer 100% geslaagden gehad. Daarmee behoorde onze vmbo-t afdeling tot de beste van de regio!