Vakanties en lesvrije dagen

Schooljaar 2018-2019

(zomervakantie 2018: tot en met vrijdag 24 augustus)

Leidens Ontzet: wo 3 oktober
(alleen Leiden en Leiderdorp)

Herfstvakantie: ma 22 oktober tot en met vr 26 oktober

Kerstvakantie: ma 24 december tot en met vr 4 januari

Voorjaarsvakantie: ma 25 februari tot en met vr 1 maart

Goede Vrijdag: 19 april

Meivakantie: ma 22 april tot en met vr 3 mei, inclusief Tweede Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag

Hemelvaartsweekend: do 30 en vr 31 mei

Tweede Pinksterdag: ma 10 juni

Paardenmarkt Rijnsburg: wo 12 juni
(alleen Rijnsburg)

Zomervakantie 2019: ma 22 juli tot en met vr 30 augustus

Elke locatie kent zelf in te vullen ‘organisatiedagen’. Op deze dagen zijn de docenten aanwezig, maar de leerlingen zijn vrij. Ouders ontvangen over deze dagen bericht van de school.

Buiten de officiële vakantiedata kan in principe geen vrij worden gegeven. Bij ingrijpende gebeurtenissen kunt u een verzoek om ‘extra vrij’ richten aan de locatiedirecteur. Het formulier hiervoor vindt u hieronder.

Formulieren 'extra vrij'

Verzuimbeleid

Iedere school is wettelijk verplicht een actief verzuimbeleid te voeren. Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt hiervoor nauw samen met Bureau Leerplicht. Is een leerling meer dan gemiddeld afwezig, dan neemt de mentor contact op met de ouders. Samen met de ouders en de leerling worden afspraken gemaakt om het verzuim te voorkomen. Mocht dit geen succes hebben, dan bepaalt de school in overleg met Bureau Leerplicht de vervolgstappen. De leerplichtambtenaar kan nagaan of er een ernstige reden is voor het verzuim en kan daarbij gebruik maken van het Zorg en Advies Team. In een aantal gevallen is een uitzondering mogelijk op de aanwezigheidsplicht. Ouders moeten zich houden aan de regels voor zo’n uitzondering als zij vinden dat er een bijzondere reden is waarom zij vinden dat hun kind niet naar school kan. U kunt hierboven een aanvraagformulier downloaden.